top of page

KAPITEL 3: 

DEN MODERNE EMBEDSMAND

Hvad er det for en virkelighed, som dem, der forvalter vores land, lever i? Hvad er ­kodeks VII – og hvad er nødløgnsskandalen et udtryk for? Denne film behandler den moderne embedsmand og de problematikker han/hun står i.

"Spørgsmålet om korruption er i høj grad et spørgsmål om politisk kultur. Et pålideligt embedsværk opstår ikke af sig selv, men udvikles ved en aktiv indsats fra statsmagtens side"

– Nina Koefoed og Rune Haahr Petersen, s. 6 “Indledning” i I statens tjeneste. Korruption,

bestikkelse og underslæb blandt enevældens embedsmænd, Den jyske Historiker 2004.

KAPITEL 3: DEN MODERNE EMBEDSMAND

I dette tredje kapitel tager vi fat på, hvad det vil sige at være embedsmand i dag – og hvorfor der fra tid til anden dukker en kritik op om embedsmændene er blevet "politiserede".

I Danmark har vi nemlig stadig et meget stærkt embedsværk, men det kan være en svær balancegang at understøtte en minister, tænke lovgivning ind i en medievirkelighed og samtidig stå fast. Som en af eksperterne siger i filmen: "Det er ligesom at træde på speederen og bremsen på éen gang". 

I dette kapitel kan du:

  • Lære om de klassiske embedsmandsdyder – og hvad en embedsmand egentlig er.

  • Få et godt greb om "Kodeks VII"

  • Arbejde med den berygtede Tamilsag, der bl.a. medførte, at den daværende Poul Schlüter-regering måtte gå af.

FORESLÅET LITTERATUR TIL KAPITEL 3

Empiri / kilder: 

Artikler

 

 

Eventuelt ekstrafokus:

Bo Smith-udvalget:

Embedsmanden i det moderne folkestyre – Bo Smith-udvalgets rapport om samspillet mellem politikere og embedsmænd Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2015. 

 

Kritik af rapporten, særligt metoden bag:

Gjerding, Sebastian: Forskere kritiserer Bo Smith-udvalgets undersøgelser om skandaler i embedsværket (Information, 18.10.2017).

 

Øvrig inspiration til kapitel 3:

Knudsen, Tim og Pernille Boye Koch: Ansvaret, der forsvandt, Samfundslitteratur, 2014.

bottom of page