top of page

KAPITEL 2: 

FRA ENEVÆLDE TIL RETSSTAT

Den kultur, der er blandt dem, der administrerer vores land, skyldes i høj grad vores udviklings­historie – og paradoksalt nok blev enevælden et af de helt centrale startskud for vores lave niveau af korruption blandt vores embedsmænd. Hør forskerne pege på nogle af de centrale forandringer, som enevælden førte med sig – og få samtidig et indblik i danmarks­historien måske mest korrupte embedsmand. 

“Den danske korruptionshistorie er formentlig helt afgørende for den samfundsmodel, vi har kunnet opbygge”

    – Mette Frisk Jensen, ph.d., ekspert i dansk korruptionshistorie.

KAPITEL 2: FRA ENEVÆLDE TIL RETSSTAT

I Danmark har vi et relativt lavt niveau af hård korruption. Noget, vi bl.a. kan takke den høje integritet, loyalitet og moral, der stadig eksisterer blandt de mennesker, der forvalter vores land. Dem som sørger for, at lovgivningen bliver overholdt (også af politikerne) og ført ordentligt ud i livet. 

I dette kapitel kan du bl.a.:

  • Blive klogere på, hvorfor vores historie betyder rigtig meget for vores korruptionsniveau i dag.

  • Lære mere om, hvorfor embedsmanden Christian Birch (1760-1829) i begyndelsen af 1800-tallet havnede i bundløs korruption og svindel.

  • Og så kan du også få et metaperspektiv på historie som metode til at forstå nutiden.

FORESLÅET LITTERATUR TIL KAPITEL 2

KILDER:

  • Christian Birchs straffeforløb: 

 

”Christian Birchs benådningsansøgning til Frederik 6., 1820”

”Louise Birchs benådningsansøgning til Frederik 6. på vegne af sin mand”

 

  • Statsbankerotten 1813 og afståelse af Norge 1814:

 

”Forordning om Forandring i Pengevæsenet, 5. januar 1813”

Kiel-traktaten i 1814

”Frederik 6.: Åbent brev om Norges afståelse til Sverige, 18. januar 1814”

Artikler

Se også:

  • Jensen, Mette Frisk: Dansk korruptionshistorie – fra enevælde til velfærdsstat, (Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, 2014).

  • Jensen, Mette Frisk: Statebuilding, Establishing Rule of Law and Fighting Corruption in Denmark 1660-1900 – bidrag til antologien The History of Anticorruption, (Oxford University Press, 2017).

MODUL 4 – ALTERNATIVT INDHOLD (HISTORISK OG SAMFUNDSFAGLIG METODE)

Fag- og undervisningslitteratur:

  • Hassing og Vollmond: Fra fortid til historie (Columbus, 2017, 2. Udgave).

bottom of page