top of page

LØSNING TIL DILEMMA 2: Pensumlisten

© Transparency International Danmark

Robert har her en interessekonflikt, da han på den ene side er ansat på undervisningsinstitutionen og på den anden side har en økonomisk interesse i at sælge eksemplarer af sin bog. Det, at bogen er irrelevant for faget, bidrager til at tro, at han mere har sine egne interesser og ikke valgfagets/ de studerendes interesser i tankerne. 

 

Interessekonflikt:

En interessekonflikt betegnes som en situation, hvor en person eller en virksomhed, for hvilken person arbejder, uanset om virksomheden er offentlig, privat, et mediehus eller en organisation i civilsamfundet, skal vælge mellem af opfylde sine arbejdsmæssige forpligtelser eller tilgodese sine private interesser. 

Tillægssvar:

Hvis bogens indhold havde været faglig relevant, skulle han alligevel sikre, at han ikke egenhændig har besluttet, at bogen skulle bruges til kurset. Det ville kræve en ledergodkendelse eller lignende, så der både er transparens og sikkerhed for, at bogen ikke uretmæssig bruges som pensum i valgfaget. 

Det er tvivlsomt om sagen er ulovlig, men det er relevant at forholde sig til sagen. 

Tilbage til dilemmasiden
bottom of page