top of page

Modul 1: Korruption som fænomen

​DAGSORDEN:

 1. Se filmen ”Verdens mindst korrupte land?”.

 2. Besvar de fem opvarmningsspørgsmål.

 3. Påbegynd arbejde med problemformulering – hold undervejs øje med forholdet mellem teori og empiri. 

 4. Arbejd med opgaven: ”Korruption i dag”

 5. Afslut modulet med en fælles gennemgang og diskussion af jeres opgavearbejde.

OPVARMNINGSSPØRGSMÅL:

 • Hvad er bestikkelse, underslæb, bedrageri, afpresning? 

 • Hvad menes der med hhv. blød og hård korruption?

 • Hvad er nepotisme, og hvor ser vi fænomenet?

 • Hvad menes der med svingdørs-problematikken?

 • Hvorfor taler vi om Danmark som verdens mindst korrupte land? Og hvad er problemerne heri?

PROBLEMFORMULERING

Hvilken sammenhæng er der imellem rigdom og korruption? Og hvorfor har Danmark problemer med korruptionslignende forhold, når nu vi samtidig indtager førstepladsen over lande med mindst korruption? 

1. Redegør for, hvordan man kan forstå korruption som fænomen.

2. Undersøg sammenhængen mellem rigdom og korruption. Inddrag viden og teorier om samfunds-indretning.

Se fx “Samf på B” (Tema 4 om den politiske magt) af Oliver Boserup Skov (Columbus, 2016, 2. udgave).

3. Vurdér og diskutér, hvordan sproget er med til at præge vores opfattelser af korruption. Inddrag her viden om diskursanalyse med særlig fokus på magtrelationer.

Inddrag fx Michel Foucault – se Gregers Friisberg: "Politik og Økonomi" – Kapitel 9  (Columbus, 2008, 1. udgave).

OPGAVE: Korruption i dag

 

Vi har de seneste par år oplevet flere store sager, hvor ansatte i den offentlige sektor og i bankverdenen har foretaget handlinger, som de fleste vil kategorisere som korruption.

 

Find derfor en aktuel sag, som I ser vil kunne indgå i korruptions-kategorien og arbejd herefter med følgende:

 

 • Redegør for sagens karakter.

 • Foretag en analyse af sagens sammenhæng med det overordnede korrup­tions-begreb og argumenter for, hvorfor der er/ikke er tale om ”korruption”.

 • Diskutér, hvilken indflydelse sagen kunne få i forhold til Transparency Internationals Corruption Perception Index. 

bottom of page