top of page

Modul 3: Enevælden og korruption

​DAGSORDEN:

 1. Introduktion til modulet og gennemgang af lektie til i dag.

 2. Se filmen ”Fra enevælde til retsstat

 3. Besvar de fire opvarmningsspørgsmål med afsæt i filmen.

 4. Påbegynd arbejde med problemformulering, niveau 1.

 5. Arbejd med kilderne knyttet til “Sagen om Christian Birch”.

 6. Fælles opsamling

OPVARMNINGSSPØRGSMÅL:

 • Hvilke foranstaltninger var historisk set med til at mindske korruptionen i ­Danmark?

 • Hvad betyder ”meritbaseret rekruttering”?

 • Hvad menes der med, at vi i Danmark har en stærk retsstat?

 • Er de udvalgte nedslag i historien de mest oplagte til at forstå udviklingen i statsforvaltningen i Danmark? 

PROBLEMFORMULERING

Hvilken betydning havde enevælden for udviklingen af "integritetskulturen" blandt embedsmænd og for udviklingen af den danske central­admini­stration? 

1. Redegør for centrale ændringer i den danske statsforvaltning, som enevælden førte med sig. 

2. Undersøg, hvordan interne forandringer og udefra kommende trusler påvirkede den danske
centraladministration.

3. Vurdér og diskutér, hvilken betydning som nutiden har for vores valg af historiske nedslag, herunder hvilke nutidige begiven­heder­/problemer, der præger vores valg af historiske ­forklaringsmodeller. 

KILDEARBEJDE: Christian Birchs straffeforløb

Christian Birch (1760-1829) var en af de højtstående borgerligt fødte ­embedsmænd under den sene danske enevælde. I mange år forvaltede han mange af de ­danske statsmidler. Lige indtil at han i april i 1820 blev afsløret i at have svindlet med ­midlerne i et enormt omfang:

”Christian Birchs benådningsansøgning til Frederik 6., 1820” 

 

”Louise Birchs benådningsansøgning til Frederik 6. på vegne af sin mand”

 • Læs de to ovenstående kilder, der beskriver den danske stats behandling af Christian Birch-sagen.

 • Redegør for Birchs straffeforløb.

 • Analyser kilderne og kildernes perspektiv.

 • Diskutér ud fra de tilgængelige kilder den danske stats behandling af Birch. Hvilken interesse havde staten i, at Birch blev straffet på den måde, som han gjorde?

bottom of page