top of page

Modul 4: Tab og kriser

(se alternativ til indhold i dette modul længere nede på sitet)

​DAGSORDEN:

 1. Læs følgende artikler: 

 2. Besvar arbejdsspørgsmålene – og inddrag gerne relevante og digitalt tilgængelige kilder. Se fx litteraturlisten på Kapitel 2's hovedside.

 3. Gennemgå jeres besvarelser i klassen.

 4. Fortsæt herefter arbejdet med problemformuleringen, niveau 2 og 3.​

ARBEJDSSPØRGSMÅL, fx:

 • Hvad var den danske “Statsbankerot" og hvorfor blev den iværksat? 

 • Hvornår og hvorfor gav Danmark afkald på Norge? 

 • Hvad er stænderforsamlinger – og hvorfor blev de ifølge artiklen af Anders Boas (Videnskab.dk) første åbning til vores demokrati?

 • Hvad kan begivenhederne omkring 1813-1814 siges at have betydet for vores i dag lave korruptionsniveau?​​​​

 • Hvordan har krigssituationen mellem de skandinaviske lande været siden den dansk-norske skilsmisse? 

 • Hvorfor slog de sen-enevældige Konger så hårdt ned på korruption blandt sine embedsmænd?​

PROBLEMFORMULERING

Hvilken betydning har enevælden haft for udviklingen af "integritetskulturen" blandt embedsmænd og for udviklingen af centraladministrationen i Danmark?

1. Redegør for centrale ændringer i den danske statsforvaltning, som enevælden førte med sig. 

2. Undersøg, hvordan interne forandringer og udefra kommende trusler påvirkede den danske
centraladministration.

3. Vurdér og diskutér, hvilken betydning som nutiden har for vores valg af historiske nedslag, herunder hvilke nutidige begiven­heder­/problemer, der præger vores valg af historiske ­forklaringsmodeller. 

ALTERNATIV MODUL 4: 

HISTORIEVIDENSKABELIGT FOKUS

 

​DAGSORDEN:

 • Lektie til modulet: Uddraget ”Hvad er historievidenskab?” (s. 92-102) i fagbogen Fra fortid til historie af Hassing og Vollmond (Columbus, 2017, 2. udgave).

 • Gennemgang af lektien med fokus på en fælles begrebsafklaring, se OPVARMNINGSSPØRGMÅL her nedenfor.

 • Lav en ”quiz & byt” om de begreber/teorier, der beskrives i afsnittet.

 • Individuel læsning i klassen:

  • Om ”historie og samfundsvidenskab” (Fra fortid til Historie, s. 102-106). 

 • Metaperspektiv: Svar på følgende (i makkerpar eller mindre grupper):

  • Hvad betyder teorierne/tilgangene for problemformuleringen fra sidste modul?

 • Arbejd herefter videre med problemformuleringen, med særligt nedslag på det tredje taksonomiske niveau.

 

 

OPVARMNINGSSPØRGSMÅL:

 • Hvad menes der med ”nometiske” ­forklaringer?

 • Hvad menes der med ”idiografiske” ­forklaringer

 • Hvordan påvirker de to ovenstående ­forklaringsmetoder måden at se historien på?

 • Kan man adskille de to grundlæggende modeller/tilgange?

Alternativ modul 4
bottom of page