top of page

Modul 6: Tamilsagen

​DAGSORDEN:

  1. Fælles gennemgang af teksten (Politisk udnævnte embedsmænd og korruption af Lasse Aaskoven) og de tilknyttede opvarmningsspørgsmål.

  2. Læs præsentationen af Tamil-sagen på danmarkshistorien.dk.

  3. Arbejd herefter med problemformuleringen (niveau 1).

  4. Orienter dig i kilden: Poul Schlüters ”gulvtæppetale” fra 25. april 1989 

  5.  Læs herefter den korte artikel: ”Poul Schlüter om gulvtæppe-talen: Derfor sagde jeg det”

  6. Arbejd videre med problemformuleringen (niveau 2 og 3) 

  7. Diskuter jeres svar til problemformuleringen i plenum. 

OPVARMNINGSSPØRGSMÅL:

  • Hvorfor er et fokus på integriteten blandt vores embedsmænd et­ centralt fokus i forhold til spørgsmålet om mængden af ­korruption i et land?​​

  • Hvad er der for incitamenter, som embedsmændene kan opleve ift. at udøve korruption, som Lasse Aaskoven taler om?

  • Hvilken rolle tror I, at tillid i et samfund spiller i forhold til korruption? (På godt og ondt). 

PROBLEMFORMULERING

Hvilke grunde var der til Schlüter-regeringens afgang i 1993?

1. Redegør for Tamilsagen, herunder særligt på forholdet mellem Erik Ninn-Hansen og hans embedsmænd. 

2. Undersøg ”Gulvtæppetalen” som kilde – og herefter Poul Schlüters egen fortolkning af sine ord. Undersøg hvilken rolle, at embedsmændene ifølge kilderne spillede i forhold til hhv. Erik Ninn-Hansen og Poul Schlüter?

3. Vurdér og diskutér Tamilsagen som ­eksempel på politikere og embedsmænds roller og relationer. Perspektivér gerne sagen til en eller flere efter år 2010. 

bottom of page