top of page

Modul 8: Den danske bistand 

DAGSORDEN:

  1. Besvar opvarmningsspørgsmålene med primær afsæt i artiklen af Claus Kjersgaard Nielsen (danmarkshistorien.dk).

  2. Arbejd herefter med problemformuleringen. Brug evt. følgende kilder til hjælp, og find gerne selv andre:

Refleksionsspørgsmål:

  • Hvilke samfundsøkonomiske styrings­mekanismer kan en stat anvende i kampen mod ­korruption, hhv. internt i forhold udadtil?

  • Hvilken betydning spiller globaliseringen for udviklingen af korruption i Danmark? Bring her både din historiske og samfundsfaglige viden i spil.

OPVARMNINGSSPØRGSMÅL:

  • Hvad er ”god ­ regerings­førelse”?

  • Hvad er Danida? 

  • Hvornår gav Danmark for første gang  udviklingsbistand? Og i hvilken sammenhæng?

  • Hvad baserede ideen om ”god udvikling” sig på i hhv. 1960’erne, 70’erne, 80’erne og 90’erne?

  • Hvad er temaartiklens om den danske bistands pointe ­omkring den danske stats filosofi om ”god udvikling” efter 11. september 2001?

  • Gennemfør eventuel danmarkshistorien.dk's quiz om den danske udviklingsbistand.

PROBLEMFORMULERING

Hvilken udvikling er der sket i den danske tilgang og accept af korruption, når det gælder udviklingsbistand?

1. Redegør for udviklingen i den danske udviklingsbistand efter 1949.

2. Undersøg baggrunden for fokusskiftet i bistandskriterierne efter Den Kolde Krig samt Danidas håndtering/stillingtagen til korruption. 

3. Vurdér og diskutér den historiske udvikling indenfor dansk udviklingsbistand – og inddrag her­efter jeres samfundsfaglige viden om korruption som ­fænomen og diskuter/vurder, hvorvidt det er muligt at have en gennemført nul-tolerance overfor korruption, når det gælder udviklingsmidler.

bottom of page