top of page

Korruption

– en sygdom, der ødelægger et land indefra. 

 

Korruption er et fænomen, der har ekstremt store konsekvenser. Det findes i alle lande og i alle samfund – bare i forskellige former og grad. 

I et stort EU-finansieret forskningsprojekt fra 2014, der hed ANTICORRP, fandt man eksempelvis ud af, at hvis alle EU’s medlemsstater havde en lige så lav grad af korruption som Danmark, så ville medlemslandene tilsammen have mulighed for at inddrage 323 milliarder euro ekstra om året i skat. Det er intet mindre end det dobbelte af EU’s budget for 2013! Ifølge Europakommissionen er korruption derfor også “den sygdom, der ødelægger et land indefra”.

Ser man omvendt til verdensdele som Afrika og Asien, bliver de menneskelige omkostninger ved korruption tydelig: Her lever mange mennesker uden at have reel mulighed for at hævde deres basale menneskerettigheder overfor myndigheder og andre magthavere i samfundet. De kan fx ikke regne med at blive retfærdigt behandlet i retssystemet.

 

Og det globale økonomiske tab er ligeledes svimlende: Verdensbanken har estimeret, at bestikkelse alene koster verdenssamfundet godt 1,5 billioner (altså tusind milliarder) amerikanske dollars – og det er vel at mærke et beløb, som heller ikke tager hensyn til de mange andre indirekte omkostninger, der opstår i forbindelse med korruption.

Kort sagt er korruption et af de væsentligste sted at sætte ind i vores globale arbejde for at nå FNs 17 verdensmål inden år 2030.

Definition

Der eksisterer en række definitioner af korruption. Alt afhængig af land, samfund og situation kan det nemlig udtrykke sig ret forskelligt. Fælles for korruption er dog, at det i bund og grund handler om, at man misbruger den bemyndigelse, man har fået, til selv at få noget ud af det. Man kan således både berige sig selv, den virksomhed man arbejder for eller eksempelvis giver sine venner en uretfærdig fordel. 

I Transparency International, der er den internationale anti-korruptions bevægelse og NGO, definerer man derfor korruption som:

“misbrug af betroet magt for

egen vindings skyld“

 

Både ordet “egen” og “vinding” skal læses bredt: Det kan således både dreje sig om penge, værdier eller helt andre fordele, man giver sig selv, sine venner eller fx den virksomhed, man arbejder for. Definitionen er altså en paraplydefinition, der dækker de fleste handlinger, hvor et individ eller organisation omgås regler og ret for at opnå noget til sig selv eller sin organisation.

Typer af korruption

På internationalt plan opdeler Transparency International korruption i 3 kategorier: Grov korruption, simpel korruption og politisk korruption. Dem kan du læse mere om her.

Herhjemme taler vi dog også om BLØD og HÅRD korruption. Hvor den hårde korruption handler om handlinger, der er direkte ulovlige – fx bestikkelse, afpresning, underslæb og svindel – er den bløde korruption sværere at få øje på og italesætte. Det handler fx om vennetjenester, manglende transparens i beslutningsprocesser og lignende forhold, der befinder sig i gråzonen mellem at være lovlig og ulovlig.

 

Se mere om de forskellige typer korruption her.

HÅRD KORRUPTION

Direkte ulovlige handlinger. Fx bestikkelse, underslæb, afpresning, svindel, dokumentfalsk og lign.

BLØD KORRUPTION

Handlinger, der befinder sig i gråzonen mellem det lovlige og det ulovlige. Fx vennetjenester, mild nepotisme, manglende transparens i beslutningsprocesser, inhabilitet og lign.

Korruption i Danmark

Den korruption, der foregår i Danmark, kan oftest betegnes som “blød”. Med blød hentyder forskerne til, at selve korruptionen i højere grad handler om nepotisme og vennetjenester frem for hårdere former såsom afpresning og bestikkelse. Når vi i Danmark omvendt opdager eksempler på “hård” korruption (fx som Britta Nielsens underslæb med udlodningsmidler i Socialstyrelsen) bliver vi både overraskede og forargede over, at sådan noget kan finde sted.

Det er et sundt tegn, for så betyder det, at den hårde korruption ikke er en etableret del af vores samfund. 

bottom of page