top of page

Modul 7: 

Korruptionsbekæmpelse i EU

I dette modul skal du arbejde med EU som overstatslig organisation og unionens muligheder for korruptionsbekæmpelse.

DAGSORDEN:

  1. Se filmen Getting to Denmark

  2. Arbejd med arbejdspørgsmål og problemformulering. 

  3. Suppler gerne dit arbejde med problemformuleringen med identifikation og læsning af relevant lovgivning.

ARBEJDSSPØRGSMÅL:

  • Hvad ligger der i udtrykket: ”Getting to Denmark”?

  • Hvad menes der med ”nærhedsprincippet”?

  • Hvad betyder ”intergovernementa­lisme”?

  • Hvad er forskellen mellem “normal ­social praksis” og ”korruption”?

  • Hvad betyder korruption i EU for den fælles/samlede økonomi?

  • Hvilke udfordringer ligger der i at ­bekæmpe korruption? 

PROBLEMFORMULERING

Hvordan bekæmper EU aktuelt korruption i med­lems­­landene? Og hvilke andre muligheder har EU i forhold til at bekæmpe det?

1. Redegør kort for EU’s opbygning.

2. Undersøg hvordan Danmark og EU samarbejder i kampen mod korrup­tion. Inddrag integrationsteorier samt ­viden om EU’s fælles beslutningsprocedure.

3. Vurdér og diskutér, hvorvidt "nærheds-princippet” er godt eller ­problematisk for EU-samarbejdet i korruptionssammenhæng. Diskuter også hvordan EU som union kan være med til at ­bekæmpe korruption i andre regioner.

bottom of page