top of page

Verdens mindst korrupte land

– et flerfagligt forløb målrettet samfundsfag og historie på stx og hf.

I Danmark taler vi stort set aldrig om korruption.

 

Den grundlæggende antagelse er, at vores ­offentlige institutioner og velfærdsstatens indretning ­fungerer som et bolværk mod det. Derfor bliver vi som danskere også ret forargede, når korruptionssager fra tid til anden dukker op i medierne.

 

Korruption bekymrer os med andre ord ikke i hverdagen. Faktisk scorer Danmark oftest førstepladsen på den internationale rangliste over "oplevet" korruption: Corruption Perception Index (CPI). I Danmark behøver vi heller ikke bestikke vores børns skolelærer for at få udleveret eksamensbeviser – eller bestikke lægerne for at behandle vores bedstemor. 

Ikke desto mindre er der i høj grad brug for, at vi som danskere er bliver bevidste om de grundlæggende mekanismer, der kan bane vejen for korruption. 

Danmark og korruption

Eksempelvis retter GRECO, der er Europarådets gruppe af stater mod korruption, en kritik af Danmark. Bl.a. på grund af vores vage ordning omkring partistøtte samt manglende vilje til at sikre elementære standarder for, hvordan politikere bør opføre sig i forholdet mellem deres embede og deres private interesser. Der mangler kort sagt gennemsigtighed i, hvem der sponsorerer og dermed potentielt styrer vores politikeres interesser.

Desuden er vi et lille land, hvor et af de vigtigste parametre – bl.a. i forhold til vores karrieremuligheder – er vores netværk. Ikke at “networking" er et udtalt korruptionsproblem, men det kan hurtigt blive en gråzone, hvis man ansætter på baggrund af venskaber fremfor reelle kvalifikationer.

Derfor præsenterer vi hermed et forløb til samfundsfag og historie i gymnasiet, der sætter fokus på korruptionens væsen og form i Danmark samt hvilke historiske mekanismer, der bl.a. har medført vores lave korruptionsniveau. 

Om forløbet:

Forløbet er udviklet til samfundsfag og historie i gymnasiet (stx og hf). Her kan det anvendes som forlæg til enkeltmoduler i hvert fag, eller som direkte afsæt for et flerfagligt forløb mellem fagene (ff). Materialet er metodisk og indholdsmæssigt oplagt som arbejdsoplæg til SRO- og SRP-opgaven (stx) samt SSO (hf).

Forløbet består af otte moduler, der er opdelt i fire ”kapitler”. Hvert kapitel har sin ­undervisningsfilm som ramme. Hvert modul indeholder en problemformulering med afsæt i de taksonomiske niveauer og hvert modul en række opvarmningsspørgsmål, der bl.a. udfolder den viden, der ligger indlejret i filmene, og som diskuterer de begreber, der præsenteres. Du kan se forløbets opbygning her: 

CPI udmasket.png

FORLØBETS OPBYGNING

Kapitel 1: Verdens mindst korrupte land? 

1. Modul (Sam): Korruption som fænomen

2. Modul (Sam): Korruption i Danmark

 

Kapitel 2: Fra enevælde til retsstat

3. Modul (His): Den danske korruptionshistorie og sagen om Christian Birch

4. Modul (HIS): Tab og kriser 

➡️ Alternativ til 4. Modul (FF): Historisk metode

 

Kapitel 3: Den moderne embedsmand 

5. Modul (Sam): Den politiske embedsmand?

6. Modul (His): Tamilsagen

 

Kapitel 4: Getting to Denmark 

7. Modul (Sam): Korruptionsbekæmpelse og EU

8. Modul (FF): Den danske bistand

Hvem står bag? 

Bag forløbet står Transparency International Danmark, historie- og samfundsfagslærer Troels Gaihede og produktionsselskaberne FineMedia v/Amalie Josefine Jeppesen og Alphafilm & Kommunikation. Sammen har vi udviklet et forløb, der skal få os allesammen til at forstå korruptionens væsen i Danmark, hvilke mekanismer, der har medført vores lave korruptionsniveau – og i sidste ende få os til at diskutere korruption som fænomen i både Danmark og i resten af verden. 

Desuden medvirker en række forskere og eksperter i korruption og offentlig forvaltning, flere som også er en aktiv del af Transparency International Danmarks bestyrelse.

Sk%C3%A6rmbillede%202020-03-15%20kl.%201
bottom of page