top of page

Modul 5: Den politiserede embedsmand?

DAGSORDEN:

 1. Læs afsnittet om embedsmanden på Den Store Danske og undersøg de syv principper i "Kodex VII" (den fulde pjece er her – vores opsamling her).

 2. Læs også op på, hvad "Nødløgnssagen"gik ud på, fx denne artikel fra dr.dk (2015).

 3. Besvar herefter opvarmningsspørgsmålene i plenum. ​

 4. Se derefter filmen ”Den moderne embedsmand” og påbegynd arbejdet med problemformuleringen.

 5. Start herefter på opgaven "Den politiserede embedsmand" og inddrag denne i det videre arbejde med problemformuleringen. 

 6. Evt. opsamling/diskussion i klassen: Hvem har magten i Danmark, hvem forvalter den og hvordan manifesterer den sig?

OPVARMNINGSSPØRGSMÅL:

 • Hvad er en “embedsmand” – og er det overhovedet et term, vi stadig bruger ­officielt? 

 • Hvem er embedsmænd i dag? Og hvem er det, vi oftest tænker på, når vi taler om embedsmænd?

 • Hvad er kodex VII?

 • Hvad er en embedsmands ”dyder”?

 • Hvad menes der med integritetskultur?​​

 • Nævn de vigtigste elementer i Kodex VII

PROBLEMFORMULERING:

Hvorfor er den danske embedsmandskultur under pres og hvordan kan kodex VII imødekomme de
udfordringer, de danske embedsmænd oplever?

1. Redegør for opbygningen af den danske statsadministration, herunder rollefordelingen mellem politikere, ”særlige rådgivere” og embedsmænd.

2. Undersøg, med udgangspunkt i ”Kodex VII” og egen research, hvilke udfordringer de danske embedsmænd kan opleve i forhold til sagsbehandling af et ­givent område.

3. Diskutér, på baggrund af din analyse, hvorvidt den danske embedsmandskultur er ved at forandre sig – og baggrunden herfor (fx samfundsmæssige forandringer, kulturelle påvirkninger m.v.)? Inddrag gerne historiebrug i diskussionen.

OPGAVE: Den politiserede embedsmand

Læs følgende artikel: Bøttcher, Thomas: "Den politiske embedsmand" i Magisterbladet Nr. 1 (2015) – ­online på magisterbladet.dk d. 16. januar 2015. 

 

 • Hvilke to dominerende synspunkter præsenteres i artiklen?

 • Hvilken fløj repræsenterer prof. emeritus, Tim Knudsen (KU), som I mødte i filmen? Og hvilken fløj repræsenterer Bo Schmidt-udvalget, der står bag Kodeks VII?

 • Hvad er det for et ”pres” der ifølge artiklen eksisterer på embedsmændene – og hvad er problemet ved den type?

 • Hvilke andre faktorer (fx samfundsforandringer og kulturpåvirkninger) kan I forestille jer gør en potentiel forskel i embedsmændenes virke anno 1950 vs. anno 2020? Fx: Hvilken rolle tror I udviklingen af medierne spiller?

 • Find gerne selv eksempler på nyere sager, der hhv. understøtter det systemkritiske og det systembevarende synspunkt.

 

Eventuel yderligere litteratur:

Bo Schmidt-udvalgets fulde rapport 

Kritik af rapporten, særligt metoden bag:

Sebastian Gjerding: Forskere kritiserer Bo Smith-udvalgets undersøgelser om skandaler i embedsværket (Information, 18.10.2017)

bottom of page