top of page

Modul 2: Korruption i Danmark

​DAGSORDEN:

 1. Fælles opsamling fra sidste modul:

  • Fælles gennemgang af problemformuleringen fra modul 1. Hvad er sammenhængen mellem rigdom og korruption? Og hvorfor er Danmark blandt verdens mindst korrupte lande, samtidig med at vi stadig har problemer med korruption?

  • Hvad har forholdet mellem teori og empiri været, mens I arbejdede med problemformuleringen??

 2. Læs de to artikler fra hhv. Ekstra Bladet og Altinget, der begge behandler GRECO's kritik af Danmark.

 3. Besvar opvarmningsspørgsmålene.

 4. Arbejd herefter med problemformuleringen.

 5. Giv en debriefing om dine undersøgelser – og vurder i den forbindelse, hvordan disse understøtter faglige mål og kernestof i forhold til den ungdomsuddannelse, du går på.

OPVARMNINGSSPØRGSMÅL:

 • Hvad er en NGO?

 • Hvad er GRECO?

 • Definér, hvad der henholdsvis kendetegner en ”aktør” og en ”arena”.

 • Hvorfor får Danmark kritik fra EU ifølge artiklerne? 

 • Hvordan ville disse to artikler kunne indgå i arbejdet med enten en synopsis eller i behandlingen af en specifik sag?

PROBLEMFORMULERING

Hvordan arbejder Transparency International Danmark som organisation?

1. Redegør for Transparency Internationals (TI) Corruption Perception Index.

2. Undersøg (analysér) hvilke arenaer TI opererer på, og hvilken rolle de spiller som NGO.

3. Diskutér og vurdér udvalgte effekter af TI’s globale arbejde (inddrag viden og teori om globalisering). 

bottom of page