top of page

LØSNING TIL DILEMMA 10: Job og sabbatåret

© Transparency International Danmark

Ja, det er okay, hvis du siger ”ja” til stillingen. Men din onkel kan komme i problemer og blive fyret.

Der er tale om en interessekonflikt i ansættelsesforholdet. Nepotisme forekommer, når en interessekonflikt håndteres dårligt. 

Nepotisme:

Nepotisme er en unfair begunstigelse af familiemedlemmer, venner og bekendte, når der skal besættes stillinger eller fx tildeles offentlige midler. Det er en særlig form for magtmisbrug, hvor den magtfulde favoriserer efter familiebånd og venskab snarere end efter relevant erfaring og uddannelse. Nepotisme kan bidrage til en ulighed, der ikke bidrager med den bedste udnyttelse af ressourcer, som man har ansvar for over for sin arbejdsgiver. 

Der er en grænse mellem netværk og nepotisme. En grænse er, når/hvis man går væk fra ”jeg kender en, der kan levere varen” til ”jeg har en ven, der er flink”. 

 

Tillægssvar:

For at sikre at den rette person bliver ansat til stillingen, og det kunne være dig, bør din onkel sikre, at han ikke er beslutningstager ift. din ansættelse og sikre, at evt. interessekonflikter i ansættelsesforholdet afdækkes. 

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL: 

  • Har I oplevet nepotisme i jeres hverdag?

  • Gør I selv brug af jeres netværk?

  • Og er det i nogen tilfælde okay, fx hvis alle andre gør det? 

Tilbage til dilemmasiden
bottom of page