top of page

LØSNING TIL DILEMMA 4: Festudvalget

© Transparency International Danmark

 

Når festudvalget udvælger sine nærmeste venner til at være nye medlemmer af festudvalget, er det et udtryk for nepotisme. 

Nepotisme:

Nepotisme er en unfair begunstigelse af familiemedlemmer, venner og bekendte, når der skal besættes stillinger eller fx tildeles offentlige midler. Det er en særlig form for magtmisbrug, hvor den magtfulde favoriserer efter familiebånd og venskab snarere end efter relevant erfaring og uddannelse.

 

Festudvalget bør give alle lige muligheder for at blive medlemmer af festudvalget og udvælge på objektive grundlag. Dog er dette en situation, hvor det er svært at afdække, hvad et ”objektivt grundlag” er. 

Anden vinkel: Er det altid en dårlig ide at vælge folk, man kender i forvejen? I mange ansættelsessituationer har arbejdsgiver allerede kendskab til en eller flere egnede kandidater, som de godt kunne tænke sig at ansætte. Der er ikke noget forkert i at ansætte personer, man kender i forvejen, så længe man har for øje, at der kan være en interessekonflikt, hvis der ikke hele ansættelsesforløbet har været transparens/åbenhed i processen. 

Tillægssvar: På en almindelig arbejdsplads, vil dette dilemma også betegnes som nepotisme – og på samme måde burde der fremsættes objektive udvælgelseskriterier, når der skal ansættes eller forfremmes nye personer i en virksomhed. Personer med personlige relationer burde ikke egenhændig stå for beslutningstagningen. 

Tilbage til dilemmasiden
bottom of page